ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԹԻՎ 42 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ
ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՈՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մրազ, քաղաք Գյումրի, Մուշ 2 թաղամաս,4/18, Գյումրու թիվ 42 ավագ դպրոց
«Դանիել Վարուժան» «Բիոսոֆիյա»
Գյումրու թիվ  42 ավագ դպրոցում «Հացի տոն» էր: Հայոց լեզվի  և  գրականու - թյան ուսուցչուհին  և  11-րդ դասարանի աշակերտները  ներկայացրին Դ. Վարուժանի

«Հացին երգը» շարքը: Դասի ժամանակ  գործածվեց  էլեկտրոնային գրատախտակ. աշակերտները սահիկահանդեսով ներկայացրին շարքում ընդ-գրված բ-ղ-ծ-երը, երգեցին «Հորովել» երգը: Դասին կիրառվեցին  զանազան մեթոդ ներ:

Մեր դպրոցի աշակերտնե- րը  կենսաբանության ուսու ցչուհի Ա. Գևորգյանի գլխա վորությամբ 2016թ. Սեպ - տեմբերի 23-ին մասնակ - ցեցին “ԲԻՈՍՈՖԻԱ”

հասարակական կազմակերպության “Մոնիտորինգ հանուն մաքուր քաղաքային միջավայրի” ծրագրի “Մաքուր Գյումրի” միջոցառումների միամսյակի  շրջանակներում հայ տարարված “Երկրորդ կյանք կենցաղային թափոններին” թեմայով մրցույթին`

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 
 
 
 

Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մրազ,
քաղաք Գյումրի, Մուշ 2 թաղամաս,4/18
Գյումրու թիվ 42 ավագ դպրոց
հեռախոս +374 93056915

Կայքի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Գյումրու թիվ 42 ավագ դպրոցին:
Կրկնօրինակելու կամ արտատպելու դեպքում կտուգանվեք ըստ
համապատասխան օրենքի ուժով:

 
Գյումրու թիվ 42 ավագ դպրոց © 2017